33 ASFALTSUTRUSTNING  
1000 MÄTHJUL
2412 ASFALTVÄRMARE
34 BETONGTILLVERKNINGSUTRUSTNING
1111 TRUMBLANDARE 220 V
1112 TRUMBLANDARE 380 V
9999 VARMVATTENTUNNA
35 MURBRUKSMASKINER
1122 MURBRUKSBLANDARE
1125 BRUKSBLANDARE 60 L
1132 BRUKSBLANDARE HANDHÅLLEN
1133 BRUKSBLANDARE HANDHÅLLEN
1134 BRUKSBLANDARE
1201 BRUKSBLANDARE
1202 BRUKSBLANDARE
1205 BRUKSBLANDARE 500 L
5122 MURBRUKSBASK
37 PUTS- OCH BETONGSPRUTOR, BETONGPUMPAR
1000 PUTSSLUNGA
1010 PUTSSTÄNKSPRUTA
1100 TRATTSPRUTA FÖR PUTS LUFT
1120 PUTSSPRUTA HANDHÅLLEN
1122 BLANDARPUMP
1500 FOGSPRUTA
38 TRANSPORTÖRER, MATERIALFICKOR OCH TANKAR
1122 BANDTRANSPORTÖR LÄNGD 10 M
1132 BANDTRANSPORTÖR
6000 KÄRRFICKA
6152 BETONGFICKA MAN ÖPN
6153 BETONGFICKA HYDRAULISK INKL TRANSPORTHJUL

7511

 

DEPÅTANK 1-20 KBM