91 MÄT- OCH KONTROLLINSTRUMENT  
7311 METALLSÖKARE BÄRBAR
8124 AVVÄGNINGSINSTRUMENT INKL STATIV
8160 LASERPASS
8167 LASER
8172 LASER INKL STATIV
8174 LUTNINGSLASER INKL STATIV
8210 TEODOLIT INKL. STATIV
8223 TEODOLIT ELEKTRONISK INKL STATIV
8323 LÄNGD- OCH VINKELMÄTNINGSINSTRUMENT TOTALSTATION
8715 LASERINSTRUMENT FÖR RÖRLÄGGNING INKL STATIV
8718 LASERINSTRUMENT INKL STATIV
8752 LASER,BYGG OCH RÖRLÄGGNINGSLASER, INKL STATIV
8762 DETEKTOR FÖR LASER
8765 MOTTAGARE
8800 LÄNGDMÄTARE MED HJUL
9001 FUKTMÄTARE FÖR TRÄ
9002 FUKTMÄTARE FÖR BETONG
9003 FUKTMÄTARE INKL. KÄNNARE
92 SIGNALUTRUSTNING OCH TIDSTÄMPLINGSANLÄGGNINGAR
1422 TRAFIKSIGNALANLÄGGNING RADIOSTYRD
1601 SKYLTVAGN
2156 MOBILTELEFON
2173 TELEFONANLÄGGNING SLADDLÖS
2212 KOMMUNIKATIONSRADIO
2254 KOMMUNIKATIONSRADIO
2282 LADDNINGSAGGREGAT
7102 TIDSTÄMPLINGSANLÄGGNING
9999 LARMUTRUSTNING
93 BODAR OCH VAGNAR
2112 KONFERENSBOD
2113 KONTORSBOD K1 - K2
2220 PERSONALBOD OMT4D
2223 PERSONALBOD 8 MANS
2224 PERSONALBOD OMT8D
2225 PERSONALBOD OMT 4 D
2243 MATRUMSBOD 18 - 24
2244 OMKLÄDNINGSBOD O16 OCH OT16
2322 KONTORSBOD SPECIAL
2323 KONTORSBOD PENTRY WC
2325 KONTORSBOD KOMBINATIONSBAR
2511 TOALETTBOD EJ KOMBINATIONSBAR 2 KVM
2512 TOALETTBOD/DUBBEL
2513 TOALETTBOD VATTENSPOLANDE
2521 TOALETTBOD TORR MED SPANN
2522 TOALETT SLAM
2532 TOALETTBOD VATTENSPOLANDE
2533 TOALETTBOD VATTENSPOLANDE
2536 TOALETTBOD VATTENSPOLANDE
2632 DUSCH O TOALETTBOD 11 KVM
2633 DUSCH O TOALETTBOD 2+2 18 KVM
2635 DUSCH OCH TOALETTBOD 3+3 25 KVM
5101 PERSONALBOD 2-MANS BRONÄS
5102 PERSONALBOD 4-MANS BRONÄS
5103 PERSONALBOD 6-MANS BRONÄS
5104 PERSONALBOD 8-MANS BRONÄS
5105 PERSONALVAGN 2 MAN GASOL
5106 PERSONALVAGN 4 MAN GASOL
5107 PERSONALVAGN 6 MAN GASOL
5108 PERSONALVAGN 8 MAN GASOL
5111 PERSONALVAGN 4-MANS EL MED DUSCH
5112 PERSONALVAGN 4-MANS EL, M TOA
5114 PERSONALVAGN 6 MAN EL
5121 PERSONALVAGN GASOL 3 MAN
5122 PERSONALVAGN 4-MANS M TOA
5124 PERSONALVAGN 6-MANS EL GASOL
5133 PERSONALVAGN 4-MANS EL
5142 PERSONALVAGN 3 MANS EL GASOL
5212 KONTORSVAGN KV2 CA 10 KVM
5213 KONTORSVAGN
5214 KONTORSBOD
5241 KONTORSVAGN LYCKSELE
5244 KONTORSVAGN EL GASOL
5523 SANERINGSVAGN FÖR ASBEST
7610 FÖRRÅDSCONTAINER OISOLERAD 10 KBM
7611 FÖRRÅDSCONTAINER OISOLERAD 10 FOT
7612 FÖRRÅDSCONTAINER 20 FOT
7613 FÖRRÅDSCONTAINER STÅL OISOLERAD 40 FOT
7621 FÖRRÅDSCONTAINER ISOLERAD 10 KBM
7623 FÖRRÅDSCONTAINER ISOLERAD 20 FOT
7625 CONTAINERKONTOR
7643 FÖRRÅDSCONTAINER 6X2
7652 FÖRRÅDSCONTAINER ISOLERAD
7653 FÖRRÅDSCONTAINER ISOLERAD 20 FOT
7659 KYL O FRYSCONTAINER INKL AGREGAT
7661 FÖRRÅDSCONT. 10 KBM OISOL. INKL EL. EXKL INREDNING
7662 FÖRRÅDSCONT. 12 KBM OISOL. INKL EL. OCH INREDNING
7663 FÖRRÅDSCONT. 33 KBM OISOL. INKL EL. EXKL INREDNING
7667 GÅNGTUNNEL
8573 LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT
9212 FÖRRÅDSTÄLT 8X6
9213 FÖRRÅDSTÄLT 9X12
9233 BYGGTÄLT
9301 SOPCONTAINER FÖR LASTARE
9998 PRESENNINGAR 5 X 7
9999 PRESENNINGAR 6 X 8
95 RENGÖRINGSUTUSTNING OCH STOFTAVSKILJARE
1000 TAPETÅNGARE
1111 DAMMSUGARE INKL MUNSTYCKE
1112 INDUSTRIDAMMSUGARE
1113 DAMMSUGARE EL 70 L
1132 VÅTSUGARE EL 60 L
1133 VÅTSUG SJÄLVTÖMMANDE 80 L
2212 HÖGTRYCKSTVÄTT 220 V
2213 HÖGTRYCKSTVÄTT 380 V
2243 HÖGTRYCKSTVÄTT BENSIN
2410 AVLOPPSRENSARE
2412 HÖGTRYCKSTVÄTT HETVATTEN
2413 HÖGTRYCKSTVÄTT HETVATTEN
2420 SKURMASKIN COMBI E 350
2421 SKURMASKIN COMBI B 450
2422 SKURMASKIN COMBI BT 530
4321 CIRKULATIONSAGGREGAT
4325 CIRKULATIONS AGGREGAT
4431 STOFTAVSKILJARE DC MINI
4432 STOFTAVSKILJARE 220 V
4433 STOFTAVSKILJARE DC 3500
4434 STOFTAVSKILJARE DC 5000
4435 STOFTAVSKILJARE RONDA ERMIN
4445 SPÅNSUG EL INTERNATIONAL
4446 SPÅNSUG EL
4482 GROVAVSKILJARE
4493 GROVAVSKILJARE PÅ HJUL
4712 AIRSTREAMHJÄLM
9998 VÅTBLÄSTER
9999 SKURMASKIN
96 KONTORS- OCH DATAMASKINER
5333 TELEFAX
98 MOTORCYKEL

9998

 

MOTORCYKEL 4 HJULIG